06.01.2014
                     CZE | I přes další zápornu půlvlnu generátoru života, jsem rozhodnut (zatím) pokračovat. PaveL.H. zatím oficiálně z lokálky nevystoupil, ale... Než si ujednotím budoucí produkci zvuku a doladím technické problémy, nezbývá než drtit zvuk postaru. Také se mi nabídla spolupráce s lounsko-pražskými improvizátory, takže uvidíme, jak vše dopadne.

                     ENG | Despite further negatively half-wave generator life, I decided (yet) to continue. PaveL.H. officially ascended from the slow motion train, but ... Before I'll find future production of sound and tune the technical problems have no choice but to grind sound old fashioned way. Improvisers from Louny-Praha offered to cooperate with, so we'll see how everything goes.


Pallasit 2013, foto Beňo


   12.12.2013
                     CZE | Laďa Oliva, šéfík Bažina records, mě nakonec uhnal a společnými silami jsme zrealizovali další titul 'Distortois'. Na 33 kusů třípalcového CD-R v polepené krabičce byly vypáleny čtyři skladby z doposud nerealizovaného alba. Snad jsou ještě nějaké k dispozici > bazinator@email.cz

                     ENG | Laďa Oliva, guvnor of Bažina records, then obviously chased me and together we organized another title 'Distortois'. The 33 pieces three-inch CD-R in the stickered box were burnt with four tracks of til now unreleased album. Perhaps some are still available > bazinator@email.cz